Komitet Naukowy

Przewodnicząca;

Prof. dr hab. Magdalena Durlik
 

Członkowie:

Dr hab. med. Teresa Bączkowska
Prof. dr hab. Maria Boratyńska
Prof. dr hab. Andrzej Chmura
Prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. Lech Cierpka
Prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. dr hab. Ryszard Grenda
Prof. dr hab. Piotr Kaliciński
Prof. dr hab. Marian Klinger
Dr hab. Maciej Kosieradzki
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Prof. dr hab. Andrzej Książek
Prof. dr hab. Artur Kwiatkowski
Prof. dr hab. Mieczysław Lao
Prof. dr hab. Piotr Małkowski
Prof. dr hab. Jolanta Małyszko
Prof. Dr hab.Beata Naumnik
Prof. Sławomir Nazrewski
Prof. dr hab. Michał Nowicki
Prof. dr hab. Andrzej Oko
Prof. dr hab. Marek Ostrowski
Prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
Prof. dr hab. Leszek Pączek
Dr hab. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Prof. dr hab. Andrzej Rydzewski
Prof. dr hab. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. Władysław Sułowicz
Prof.dr hab. Mirosław Wielgoś
Prof. dr hab. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Prof. dr hab. Janusz Wyzgał
Prof. dr hab. Marian Zembala
Prof. dr hab. Krzysztof Zieniewicz
 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Magdalena Durlik
Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski
 

Członkowie:

Dr hab. Teresa Bączkowska
Dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
Dr med. Dominika Dęborska-Materkowska
Dr med. Agnieszka Furmańczyk-Zawiska
Dr med. Jolanta Gozdowska
Dr md. Dorota Lewandowska
Dr med. Ewa Nowacka-Cieciura
Dr med. Joanna Paziki
Dr med. Katarzyna Ślubowska
Dr med. Renata Wieczorek-Godlewska
Dr Ewa Komuda-Leszek
Dr Olga Kozińska-Przybył
Dr Natalia Mikołajczyk-Korniak
Dr Dorota Miszewska-Szyszkowska
Dr Kamilia Monia-Tutur
Dr Przemysław Nitek
Dr Olga Rostkowska
Dr Maciej Sawosz
Dr Robert Świder
Dr Olga Tronina
Dr Ewa Ważna-Jabłońska
Dr Marcin Wyzgał
Mgr Renata Sowińska

 

Główni Sponsorzy Sympozjum:


             
 

 

Partnerzy i Sponsorzy Sympozjum: 

            Sponsor              Sponsor           Partner Wydarzenia
 
 
            Sponsor             Sponsor        Sponsor Wspierający

   
           Sponsor            Sponsor    

PROWADZĄCY SESJE

   
zobacz wszystkich

PRELEGENCI

   
zobacz wszystkich